• 889
  • частно училише софия
  • частна детска градина
  • частно училише софия

„За мен е огромна чест и радост да съм част от семейството на St. George International School & Preschool в такъв вълнуващ етап от неговото развитие.

При първото си посещение в училището през пролетта на 2016 г., имах възможността да се присъединя към редица занимания на учениците, както и персонално да се запозная с някои от тях. Първото нещо, което силно ме впечатли, бе тяхната непринуденост, откритост и умения за общуване. Атмосферата в училище и огромният ентусиазъм, с който подготвяха годишните си тържества, оставиха в мен усещане за дълбока сплотеност и привързаност между деца и учители.

Това, безспорно е прекрасна основа не само за постигане на високи академични резултати, но и за развитие на всеки ученик, учител и училището като цяло.

Вярвам, че обучението не се ...Продължи
Директор

 


prospekt

ПРОСПЕКТ

Новини от частно езиково училище "Св. Георги":


ПРИЕМ:

Мая Младенова
Моб. +359 899 995 578
E-mail: admission@stgeorgeschool.eu
Адрес: Бул. "Н. Й. Вапцаров" 47
София 1407

АДМИНИСТРАЦИЯ:

Телефон: +359 2 414 44 14, +359 885 68 99 71
E-mail: st.george.school@stgeorgeschool.eu
Адрес: Бул. "Н. Й. Вапцаров" 47
София 1407
 
error: Content is protected !!

....................................