Първите три подготвителни класа на ЧСОУ “Свети Георги” влизат в сградата на новооткритото училище в кв. Драгалевци. През първата година има трима учители, хонорувани преподаватели по Философия за деца, танци, музика. Трите подготвителни класа са средно големи като общо децата са 32.  На втората година от своето съществуване, в ЧСОУ „Свети Георги“ има пет паралелки като две от тях са с първокласници – общо 58 деца.

error: Content is protected !!