Училището се премества в по-голяма сграда в Лозенец, до Американско посолство. По това време то наброява седем паралелки или 80 деца. Учителите вече са над 15, има специализирани преподаватели по предмети и чужденци, които преподават езиците /английски, френски/. Заедно с него се появяват Уроци и съботно-неделни курсове по английски език за ученици. Училището има библиотека, компютърна зала, музикален кабинет, кабинет по изкуство, физкултурен салон, столова. Обучението се провежда на двата езика: български и английски език. Английският език се преподава като майчин от учители, носители на езика – американци и англичани. Този начин на обучение поставя ЧСОУ „Свети Георги“   на челни позиции в чуждоезиковото обучение. В последствие този метод на работа се прилага и в изучаването на чужди езици от 3 клас – руски, френски, немски и испански.

error: Content is protected !!