ЧСОУ „Свети Георги“   става оторизиран образователен център към EDEXCEL за провеждане на обучения и изпити по Националната Британска oбразователна програма (British National Curriculum) и получаване на образователни квалификации International GCSE и GCE Advanced Level , които са едни от най-важните изисквания на повечето университети в чужбина.   www.edexcel.com

error: Content is protected !!