До края на 2015 година се очаква завършване на строителството на модерен спортно образователен комплекс в кв. Лозенец, в който училище и детска  градина Свети Георги предстои да се преместят и да продължат своето развитие.

error: Content is protected !!