Уважаеми родители,

Във връзка с ниските температури на територията на град София и в изпълнение на писмо на МОН, вх. № 0200-20/09.01.2017 г., и писмо на РУО – София-град, изх. № 9137-26 /09.01.2017 г., от 12.01.2017 г. на  12 и 13.01.2017г учебните занятия ще се провеждат с намалени учебни часове, както следва :

1 смяна

1час – 8.30 – 9.00

2час – 9.10 – 9.40

3час – 9.50 – 10.20

4час – 10.40 – 11.10

5час – 11.20 – 11.50

6час – 12.00 – 12.30

2 смяна

1час – 13.30 – 14.00

2час – 14.10 – 14.40

3час – 14.50 – 15.20

4час – 15.40 – 16.10

5час – 16.20 – 16.50

6час – 17.00 – 17.30

Групите за целодневно обучение/ Занимални/ по график от 12.30 – 17.30

Целта на промяната на дневния режим е придвижването на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал до училище и обратно вкъщи да се извършва в светлата част на деня.

error: Content is protected !!