Предстояща родителска среща 

Във връзка с успешното завършване на първия учебен срок и академичните предизвикателства, които предстоят на учениците ни, на 13-ти и 14-ти февруари ще се проведе родителска среща по следния график:

13 февруари – родителска среща за учениците от IV и VII клас.

14 февруари – родителска среща за ПГ, I, II, III, V, VI, VIII класове.

Родителските срещи се провеждат чрез организиране на лични срещи с преподавателите при предварително записани часове, които ще текат в часовия диапазон от 15:30 – 17:30.

Родителите ще имат възможност да се срещнат с преподавателите и да обсъдят представянето на учениците до момента.

Препоръчваме децата да присъстват на родителската среща.

error: Content is protected !!