Очни прегледи

С грижа за зрението на нашите ученици, в партньорство с оптики JOY Optics, GRAND Optics, Kids optics, на 23 и 24 януари, в St. George International School & Preschool се проведе профилактичен очен скрининг.

Изследванията бяха извършени с високотехнологични уреди и от квалифицираните екипи на GRAND Optics & JOY Optics.

Експертите провериха зрението на нашите ученици и им дадоха своята професионална препоръка. Поради динамичните промени на детското зрение в годините на растежа, те съветват децата да бъдат проверявани редовно.

error: Content is protected !!