МИСИЯ

St. George International School & Preschool се стреми да възпитава образовани, уверени и вдъхновени ученици, които разполагат с всички необходими инструменти, за да реализират своя потенциал в глобалната общност.

ВИЗИЯ

St. George International School & Preschool се стреми да съчетава най-доброто от българската и британската образователни системи, за да предостави висококонкурентно образование на своите ученици. Ние вярваме, че обучението не се изчерпва само с формалното образование и в учениците се стимулира чувството за любознателност и вълнение при откриването на нова информация, която да се запази в съзнанието им дълго, след като завършат училището.

Успоредно със силна академична учебна програма, St. George International School & Preschool се стреми да предостави възможност за натрупване на личен опит, който осигурява равен достъп до образование за всички наши ученици.

ЦЕННОСТНА СИСТЕМА

Ценностите, които изповядва училището се споделят от трите страни в учебния процес - ученици, родители, учители и непедагогически персонал.

ЧЕСТНОСТ

Означава да казваме истината пред себе си и пред другите;

ОТГОВОРНОСТ

Означава да спазваме всички обещания и да изпълняваме своите задължения, да пазим физически и психически другите, да разбираме последствията при изпълнение или неизпълнение на поетите ангажименти;

УВАЖЕНИЕ

Означава да спазваме установените правила, да зачитаме личното пространство и вещите на другите, техните чувства и желания, да изслушваме и приемаме чуждото мнение, като може да не го споделяме;

ИНИЦИАТИВНОСТ

Означава активно да участваме в училищния живот, да даваме предложения, да споделяме идеи, да постъпваме смело, като сме обмислили добре ефекта от действията си;

ВЗАИМОПОМОЩ

Означава да си помагаме един на друг, да услужим на някого в нужда, да печелим приятели, да се чувстваме полезни;

ОТКРИТОСТ

Означава да споделяме с другите какво мислим и чувстваме, какво искаме, за да бъдем разбрани;

ТОЛЕРАНТНОСТ

Означава да приемаме хората каквито са, да разбираме различията, да приемем, че другите мислят, действат и чувстват различно.

error: Content is protected !!