ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

2016 г.

Училището и детската градина се преместват в нов учебен комплекс

През януари 2016 г. училището се премества в нов учебен комплекс с капацитет над 600 ученици и 130 деца в детската градина. Базата се намира в центъра на София, в близост до парк, обществени и административни сгради. Предвидени са инфраструктура и оборудване, отговарящи на съвременните изисквания за ефективен учебен процес, изкуства и спорт за деца и ученици от 2 до 19 годишна възраст. Комплексът е изграден със средства, осигурени от частно финансиране и заем по инициативата JESSICA, предоставен от Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД и Оперативна програма "Регионално развитие" към Министерство на регионалното развитие.

През 2016 г. Директор на училището става господин Джъстин Килкълън-Никълс.

През 2016 г. St. George Intеrnational School & Preschool получава акредитация като Cambridge International School и Cambridge Primary School . Това осигурява достъп на учениците и учителите до образователните ресурси и квалификационни програми на CIE. Учениците се подготвят паралелно за явяване на изпити по математика, английски език и науки по стандартите: Cambridge Primary Checkpoint, базиран на UK National Curriculum Key Stages 1 and 2; Cambridge Secondary Checkpoint, базирани на UK National Curriculum Key Stage 3, Cambridge IGCSE и Cambridge International Advanced Level, както и на изпитите за Национално външно оценяване съгласно Закона за предучилищното и училищното образование на Република България.

2015 г.

Детска градина "Чуден свят" става "Свети Георги"

През 2015 г. името на детската градина се променя от "Чуден свят" на "Свети Георги", за да се утвърди принадлежността към ценностите и образователните стандарти на образователната общност.

2014 г.

Училище “Свети Георги” е регистрирано към Министерството на образованието на Великобритания

През 2014 г. училище "Свети Георги" е регистрирано към Министерството на образованието на Великобритания с номер (ISN): 1440085 със статут на International school и става член на COBIS (Council of British International Schools - Съвет на британските международни училища).

2013 г.

Училище “Свети Георги” става официален учебен център към “EDEXCEL INTERNATIONAL“

През 2013 г. училище "Свети Георги" става официален учебен център към "Edexcel International" с номер 97020. Това дава достъп на учениците и учителите до образователните ресурси на Pearson Edexcel. Учениците се подготвят паралелно за явяване на изпити по математика, английски език и науки по стандартите: Edexcel International Primary Curriculum, базиран на UK National Curriculum Key Stages 1 and 2; Edexcel International Lower Secondary Curriculum, базирани на UK National Curriculum Key Stage 3, както и на изпитите за Национално външно оценяване, съгласно Закона за народната просвета на Република България.

2004 г.

Училище “Свети Георги”

Продължение на традициите на детската градина е създаването на училище “Свети Георги” през 2004 г., утвърдено със заповед на Министъра на образованието като Частно средно общообразователно училище с билингвално обучение.

През учебната 2004/2005 г. в училището са приети 32 ученика в подготвителна група. През следващите години броят на учениците нараства, като през 2015/2016 г. достига 162. Поради липса на подходяща материална база към този момент, част от възпитаниците на училището след IV и VII клас, продължават образованието си в училища в България и в чужбина.

За да отговори на нуждите на своите ученици, училището си поставя за цел да им осигури достъп до международни образователни програми, като по този начин повишава тяхната конкурентност по отношение на прием в елитни национални и чуждестранни университети.

октомври 1995 г.

Открита е детска градина „Чуден свят”

Образователната традиция на организацията датира от 1995 г., когато отваря врати детска градина “Чуден свят”. Чрез ранно чуждоезиково обучение, в среда, близка до семейната, децата говорят свободно на английски и български език. Възпитаниците на детската градина са приемани в най-добрите училища в София.

error: Content is protected !!