ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ
И ПРИЕМ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

В детска градина „Свети Георги” целогодишно се приемат деца от 2 до 5-годишна възраст, като приемът се основава на база подадени документи.
Процедурата по кандидатстване и прием се координира от Мениджър Прием и комуникации и включва:
Стъпка 1

Подаване на Заявление за кандидатстване. – (онлайн форма в сайта на St. George Intеrnational School & Preschool) За валидно попълнено се счита това заявление, което съдържа пълна и изчерпателна информация във всяка от секциите.

Стъпка 2

Взимане на решение за прием - До 7 работни дни след получаване на Заявление за кандидатстване, Мениджър Прием и комуникации уведомява родителите за наличие на свободни места в групата, за която се кандидатства.

2.1. До 10 дни след получаване на потвърждение за прием и уточняване на датата на постъпване, е необходимо родителите да подпишат договор, да заплатят депозит /който се възстановява или приспада от последната такса при напускане на детската градина/ и първа такса. При подписване на договора родителите представят копие от акта за раждане на детето.

2.2. В случай, че няма свободни места, родителите могат да попълнят Заявление за записване в листа на чакащи и при първа възможност да бъдат информирани за прием.

Необходими документи при постъпване:

За постъпване на детето се изискват следните документи, които се предават в първия ден на посещение в детската градина:

  • Резултат от фекална проба за чревни хелминти;
  • Резултат от фекална проба за носителство за шигела, салмонела и патогенни коли;
  • Резултат от перианален отпечатък за острици;
  • Изследване на кръв и урина;
  • Бележка от личния лекар в уверение на това, че детето е клинично здраво и не е в контакт с остри заразни болести (бележката е валидна 3 дни от издаването ѝ);
  • Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
  • Имунизационен статус на детето (за деца-чужденци е необходим превод на български език);
  • Изследване за СПИН и Васерман на единия родител при прием на деца до 3-годишна възраст.
error: Content is protected !!