ТАКСИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Годишна такса за новоприети ученици

за 2017-2018 учебна година

Етап на обучение/ Клас

Такса обследване

Депозит

TАКСА ОБУЧЕНИЕ

1 вноска

2 вноски

3 вноски

10 вноски

12 вноски

Детска градина*

N/A

600

6 840

N/A

N/A

N/A

N/A

12x 600 €

ПГ - 1

500

1 000

7 890

2x 4063 €

3x 2840 €

1x 1736 €

9x 771 €

N/A

2 - 3

500

1 000

8 100

2x 4172 €

3x 2916 €

1x 1782 €

9x 792 €

N/A

4 - 7

500

1 000

8 500

2x 4378 €

3x 3060 €

1x 1870 €

9x 831 €

N/A

8 - 12

500

1 000

5 900

2x 3039 €

3x 2124 €

1x 1298 €

9x 577 €

N/A

* Годишната такса за детска градина е с включена храна.

** Годишната такса е с фиксиран ръст от 2,5 % годишно за етап на обучение.

Годишна такса за новоприети ученици

за 2018-2019 учебна година

(сумите са в евро)

Етап на обучение/ КласТакса обследванеДепозитГОДИШНА ТАКСА
1 вноска2 вноски3 вноски10 вноски12 вноски
2-3 годишни* N/A6006 8402x 3492N/AN/AN/AN/A12x 600
3-4 годишни* N/A6006 8402x 3492N/AN/AN/AN/A12x 600
4-5 годишни* N/A6006 8402x 3492N/AN/AN/AN/A12x 600
5-6 годишни* N/A6006 8402x 3492N/AN/AN/AN/A12x 600
ПГ - I 5001 0008 2002x 42501x 39002x 25001x 22609x 760 N/A
II - III 5001 0008 4002x 43501x 41002x 25001x 23309x 775 N/A
IV - VII 5001 0008 8502x 46001x 46002x 25001x 24209x 820N/A
VIII - X 5001 0005 9002x 30501x 28002x 18001x 1600 9x 545 N/A
ХI - XII 5001 0006 5002x 34001x 31002x 20001x 18009x 600N/A

* Годишната такса за детска градина е с включена храна.

** Годишната такса е с фиксиран ръст от 2,5 % годишно за етап на обучение, съответно за ПГ-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас, при сключване на договор за етап на обучение.

Годишна такса за новоприети ученици

за 2017-2018 учебна година

Етап на обучение/ Клас

Такса обследване

Депозит

TАКСА ОБУЧЕНИЕ

1 вноска

2 вноски

3 вноски

10 вноски

12 вноски

Детска градина*

N/A

600

6 840

N/A

N/A

N/A

N/A

12x 600 €

ПГ - 1

500

1 000

7 890

2x 4063 €

3x 2840 €

1x 1736 €

9x 771 €

N/A

2 - 3

500

1 000

8 100

2x 4172 €

3x 2916 €

1x 1782 €

9x 792 €

N/A

4 - 7

500

1 000

8 500

2x 4378 €

3x 3060 €

1x 1870 €

9x 831 €

N/A

8 - 12

500

1 000

5 900

2x 3039 €

3x 2124 €

1x 1298 €

9x 577 €

N/A

* Годишната такса за детска градина е с включена храна.

** Годишната такса е с фиксиран ръст от 2,5 % годишно за етап на обучение, съответно за ПГ-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас, при сключване на договор за етап на обучение.

1.Такса обследване

Такса обследване е еднократна и не подлежи на възстановяване. Дължима е при заявяване на желанието за кандидатстване в St. George International School & Preschool. Покрива разходите за разглеждане на документи, входящо обследване и последващите административни дейности.

2. Депозит

Депозитът се заплаща еднократно и е дължим при подписване на договор. Гарантира запазването на мястото на детето в училище и покрива разходи за увредено имущество, при забава на дължими плащания, за нанесени вреди на училището и се възстановява след завършване на обучението в училище или при напускане.

3. Годишна такса

Годишната такса включва

 • Обучение съгласно Държавните образователни стандарти на Министерството на образованието и науката за Република България, Cambridge Primary School за начално образование и Cambridge International School за прогимназиален и гимназиален етап в учебни часове до 15:30 ч.;
 • Учебници, основен пакет тетрадки, органайзер, ученически бележник и карта, учебни пособия;
 • Определяне на логопедичен статус до IV клас – два пъти годишно;
 • Годишна застраховка „Злополука”;
 • Извънучилищни посещения с учебна и познавателна цел на културно- исторически забележителности в гр. София, музеи и театрални постановки и други.

Допълнително се заплащат:

 • Клубове по интереси и спорт след 15:30 ч.;
 • Самоподготовка след 15:30 ч.;
 • Храна;
 • Униформа;
 • Транспорт;
 • Бели и зелени училища;
 • Екскурзии извън гр. София;
 • Такси за полагане на изпити за придобиване на:

   - Cambridge Primary Statement of Achievement - 10/11 годишна възраст;

   - Cambridge Secondary Statement of Achievement - 13/14 годишна възраст;

   - International General Certificate of Secondary Education Cambridge (IGCSE) – 16 годишна възраст;

   - International Advanced Level Certificate (А-level) – 18/19 годишна възраст.

4. Отстъпки от годишната такса

За второ дете от семейството се начисляват 5 % отстъпка, за всяко следващо дете – 10%.

5. Храна

Разходите за храна се начисляват и заплащат допълнително към годишната такса.

За учениците са осигурени 4 хранения дневно: сутрешна закуска, междинна закуска, обяд от 4 ястия (салата, супа, основно ястие и десерт, като децата могат да избират от няколко вида) и следобедна закуска.

Отчитането на консумираната храна се извършва на касата в столовата чрез персоналния идентификационен носител (гривна) на всеки ученик.

Таксата се формира на база брой учебни дни и се заплаща на една (годишна) или две вноски (преди началото на всеки срок). В края на годината се прави изравняване на платената и консумирана от ученика храна.

6. Транспорт

Такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса.

Такса транспорт се заплаща на 1 /една/, 2 /две/ вноски или разсрочено, съгласно избран от родителите вариант на плащане, като първа вноска трябва да бъде направена в срок до 10 септември на съответната учебна година.

Отстъпка от такса транспорт се предоставя в един от следните случаи без натрупване:

 1. При еднократно плащане на цялата такса за една учебна година до 10 август - 5%;
 2. За второ и всяко следващо дете от едно семейство по еднакъв маршрут – 25 %;
 3. При маршрут до 3 /три/ километра от училището – 25 %;
 4. При пътуване в една посока - 25%.
КласTакса транспорт за 2018 – 2019 учебна година
1 посока*2 посоки до 3 км.*2 посоки над 3 км.
ПГ - IV€ 1 230€ 1 230€ 1 558
V - VII€ 1 305€ 1 305€ 1 653
VIII - XII€ 1 380€ 1 380€ 1 748

*Посочените цени са с начислена отстъпка в размер на 25%

7. Подписване на договор

Договорът за обучение се подписва след потвърждение за прием на кандидат-ученика. Подлежи на ежегодно преподписване за следваща учебна година до 30 април на текущата учебна година.

error: Content is protected !!