ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В St. George Intеrnational School & Preschool могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол.

St. George Intеrnational School & Preschool се стреми да привлича ученици с високи академични и личностни умения, които могат да допринасят и да извличат ползи от учебната програма, прилагана в училище.

За учебната 2017 -2018 година St. George Intеrnational School & Preschool приема деца за:

* Обучението по Английски език в Подготвителна група, Първи и Осми клас е в зависимост от нивото на владеене на езика от учениците - начинаещи и напреднали.

Възможен е и текущ прием в останалите класове при наличие на свободни места.

При прием на ученици се взимат предвид: датата на раждане, академичния потенциал, зрелостта на ученика, готовността за съответния клас, училищни резултати и препоръки, участия в състезания и проекти. Обследването се използва като средство за получаване на информация при точното определяне на нивото на ученика. Във всички случаи училището си запазва правото да: предложи място с или без условия, както и да откаже място на кандидат-ученика.

Решението се основава на следните основни критерии:

  • Готовност на ученика за постъпване в съответния клас;
  • Зрялост и поведение на ученика;
  • Съвместимост между критерии и очаквания на родители и училище относно личностното и академично развитие на ученика, готовност за сътрудничество за постигане на общите цели и спазване на приетите правила на училището.