ПОЛИТИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

ЦЕЛИ

St. George Intеrnational School & Preschool се стреми да привлича ученици с високи академични и личностни умения, които могат да допринасят и да извличат ползи от учебната програма, прилагана в училище.

За нас е важно да предоставим пълна и ясна информация за организацията на учебния процес, целите и философията на St. George Intеrnational School & Preschool , за да може родителите и учениците да вземат информирано решение при избора си на училище. В тази връзка насърчаваме провеждането на информационни срещи с отдел Прием и комуникации.

Формирането на паралелките се основава на ясно определени критерии, за да може всички ученици да се възползват в максимална степен от учебната програма, прилагана в училище. Паралелките в начален етап са с големина от по 15 ученика и постепенно нарастват до 22 в гимназиален етап.

ПРИНЦИПИ

В St. George Intеrnational School & Preschool могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол.

За учебната 2018 -2019 година St. George Intеrnational School & Preschool приема деца за:

  • Детска градина, като децата следва да са на възраст между 2 и 5 години;
  • Подготвителна група*;
  • Първи клас*;
  • Пети клас;
  • Осми клас*;
  • Десети клас - чрез Ексклузивна стипендиантска програма.
* Обучението по Английски език в Подготвителна група, Първи и Осми клас е в зависимост от нивото на владеене на езика от учениците - начинаещи и напреднали.

Възможен е и текущ прием в останалите класове при наличие на свободни места. Възможно е в определени випуски да няма свободни места, тогава кандидатите могат да бъдат записани в листа на чакащи.

При прием на ученици се взимат предвид: датата на раждане, академичния потенциал, зрелостта на ученика, готовността за съответния клас, училищни резултати и препоръки, участия в състезания и проекти.

Обследването се използва като средство за получаване на информация при точното определяне на нивото на ученика.

Решението се основава на следните основни критерии:

  • Готовност на ученика за постъпване в съответния клас;
  • Зрялост и поведение на ученика;
  • Съвместимост между критерии и очаквания на родители и училище относно личностното и академично развитие на ученика, готовност за сътрудничество за постигане на общите цели и спазване на приетите правила на училището.

Във всички случаи училището си запазва правото да: предложи място с или без условия, както и да откаже място на кандидат-ученика.

 
error: Content is protected !!