ВАЖНИ ДАТИ

Учебна година 2017-2018

15.09.2017 г. 10.00 – 12.00 Откриване на учебната година

18.09.2017 г. 17.30 – 19.30 Родителска среща за ПГ- IV клас

19.09.2017 г. 17.30 – 19.30 Родителска среща за V-IX клас

17-19.10.2017 г. 15.30 – 17.30 Родителска среща за ПГ- IX клас

01-05.11.2017 г. Есенна ваканция

23.12.2017-02.01.2018 г. Коледна ваканция

03-05.01.2018 г. Проектно обучение

15-19.01.2018 г.  Пробни изпити за IV и VII клас

30-31.01.2018 г. 15.30 – 17.30   Родителска среща за IV и  VII клас

03-06.02.2018 г. Зимна ваканция

07.02.2018 г. Начало на втори учебен срок

07-09.02.2018 г. Проектно обучение

20-22.02.2018 г. 15.30 – 17.30   Родителска среща за ПГ – IX клас

31.03-09.04.2018 г. Пролетна ваканция

11.04.2018 г. 15.30 – 17.30   Родителска среща за IV и  VII клас

14-16.05.2018 г. 15.30 – 17.30 Родителска среща за ПГ- III клас

14-16.05.2018 г.  НВО за IV и VII клас

01.06.2018 г. Завършване на ПГ – IV клас

01.06.2018 г. Годишно тържество ПГ-IX клас

04-05.6.2018 г. 15.30 – 17.30 Родителски срещи за V-IX клас

15.06.2018 г. Церемония за завършване V-VII клас

29.6.2018 г. Церемония за завършване VIII-IX клас

 

 

 

 

error: Content is protected !!

....................................