ВАЖНИ ДАТИ

Учебна година 2018-2019

22.09.2018 г. Ден на Съединението на България

24.09.2018 г. Неучебен ден

25.09.2018 г. "Запознай се с учителя" (EYFS)

26.09.2018 г. "Запознай се с учителя"

16.10.2018 г. Родителска среща

17.10.2018 г. Родителска среща

01.11.2018 г. Ден на Народните будители (неучебен ден)

05.11.-09.11.2018 г. Седмица на отворените врати

15.12.2018 г. Коледен базар и концерт

22.12.2018-02.01.2019 г. Коледна ваканция

03.01.-04.01.2019 г. Проектно обучение

04.01.2019 г. Изпращане на рапорти

09.01.-10.01.2019 г. Родителска среща

14.01.-18.01.2019 г. Ски училище

11.02.-15.02.2019 г. Ски училище

15.02.2019 г.Изпращане на рапорти

19.02.-21.02.2019 г. Родителска среща

21.02.2019 г. Отбеляване на междунардния ден на майчиния език

04.03.2019 г.Неучебен ден

08.03.2018 г.Изпращане на рапорти

13.03.-14.03.2019 г. Родителска среща

01.04.2019 г. Пролетно тържество

08.04.-12.04.2019 г. Дни на отворени врати

19.04.2019 г. Патронен празник

23.04.2019 г. Международен ден на английския език

26.04.-29.04.2019 г. Великденски празници

01.05.2019 г. Ден на труда (неработен ден)

06.05.2019 г. Ден на Храбростта и българската армия (неработен ден)

07.05.2019 г. Изпращане на рапорти

13.05.-17.05.2019 г. Родителска среща

23.05.2019 г. Спортен празник

24.05.2019 г Ден на Славянската писменост и култура

27.05.2019 г. Годишно тържество за детската градина

28.05.2019 г. Годишно тържество за подготвителна група

03.06.2019 г. Изпращане на рапорти

06.06.-07.06.2019 г. Родителска среща

22.09.2018 г. Ден на Съединението на България

24.09.2018 г. Неучебен ден

25.09.-06.10.2018 г. Входящи тестове за ПГ-10. клас

18.10.-22.10.2018 г. Родителски срещи за ПГ-10. клас

31.10.2018 г. Halloween - ден без униформи

01.11.2018 г. Ден на Народните будители (неучебен ден)

01.11.-04.11.2018 г. Есенна ваканция

05.11.-09.11.2018 г. Дни на отворените врати

10.12.-18.01.2018 г. Класни работи и срочни тестове за 5.-10. клас

15.12.2018 г. Коледен базар и концерт

22.12.2018-02.01.2019 г. Коледна ваканция

03.01.-04.01.2019 г. Проектно обучение

09.01.-22.01.2019 г. Срочни тестове за ПГ-4. клас

14.01.-18.01.2019 г. Пробни изпити за 4. и 7. клас

14.01.-25.01.2019 г. Пробни изпити за 10. клас

26.01.-27.01.2019 г. World Scholar's Cup

31.01.-01.02.2019 г. Родителски срещи за 4, 7 и 10 клас

02.02.-05.02.2019 г. Зимна ваканция

04.02.-08.02.2019 г. Ски училище

06.02.2019 г. Начало на втори учебен срок

06.02.-08.02.2019 г. Проектно обучение за децата, които не са записани на ски училище (присъствени дни)

19.02.-21.02.2019 г. Родителски срещи за ПГ, 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 клас

03.03.2019 г. Ден на Освобождението на България

04.03.2019 г. Неучебен ден

28.03.2019 г. Пролетно тържество

29.03.2018 г. Празник на буквите

08.04.-12.04.2019 г. Дни на отворените врати

08.04.2019 г. Родителски срещи за 4, 7 и 10 клас

15.04.-18.04.2019 г. Изпити Cambridge International Checkpoint - 4 и 7 клас

19.04.2019 г. Патронен празник

20.04.-29.04.2018 г. Пролетна ваканция

26.04.-29.04.2018 г. Великденски празници

29.04.-31.05.2019 г. Изпити Cambridge IGCSE - 10 клас

01.05.2019 г.Ден на труда (неучебен ден)

02.05.-21.05.2018 г. Класни работи и срочни тестове за 5-10 клас

02.05.-17.05.2018 г. Срочни тестове за ПГ-4 клас

06.05.2019 Ден на Храбростта и българската армия

23.05.2019 Спортен празник

24.05.2019 Ден на Славянската писменост и култура

28.05.-29.05.2019 Родителски срещи за ПГ-3 класове

31.05.2019 Церемония за завършване ПГ-4 клас

31.05.2019 Годишно училищно тържество ПГ-10 клас

10.06.-11.06.2019Родителски срещи за 5, 6, 8 и 9 клас

14.06.2019 Церемония за завършване 5-6 клас

17.06.2019 Неучебен ден, Национално Външно Оценяване по Български език - 7 клас

19.06.2019 Неучебен ден, Национално Външно Оценяване по Математика - 7 клас

28.06.2019 Церемония за завършване 7-10 клас

error: Content is protected !!