ВАЖНИ ДАТИ

Учебна година 2018-2019

22.09.2018 г. Ден на Съединението на България

24.09.2018 г. Неучебен ден

25.09.2018 г. "Запознай се с учителя" (EYFS)

26.09.2018 г. "Запознай се с учителя"

16.10.2018 г. Родителска среща

17.10.2018 г. Родителска среща

01.11.2018 г. Ден на Народните будители (неучебен ден)

05.11.-09.11.2018 г. Седмица на отворените врати

15.12.2018 г. Коледен базар и концерт

22.12.2018-02.01.2019 г. Коледна ваканция

03.01.-04.01.2019 г. Проектно обучение

04.01.2019 г. Изпращане на рапорти

09.01.-10.01.2019 г. Родителска среща

14.01.-18.01.2019 г. Ски училище

11.02.-15.02.2019 г. Ски училище

15.02.2019 г.Изпращане на рапорти

19.02.-21.02.2019 г. Родителска среща

21.02.2019 г. Отбеляване на междунардния ден на майчиния език

04.03.2019 г.Неучебен ден

08.03.2018 г.Изпращане на рапорти

13.03.-14.03.2019 г. Родителска среща

01.04.2019 г. Пролетно тържество

08.04.-12.04.2019 г. Дни на отворени врати

19.04.2019 г. Патронен празник

23.04.2019 г. Международен ден на английския език

26.04.-29.04.2019 г. Великденски празници

01.05.2019 г. Ден на труда (неработен ден)

06.05.2019 г. Ден на Храбростта и българската армия (неработен ден)

07.05.2019 г. Изпращане на рапорти

13.05.-17.05.2019 г. Родителска среща

23.05.2019 г. Спортен празник

24.05.2019 г Ден на Славянската писменост и култура

27.05.2019 г. Годишно тържество за детската градина

28.05.2019 г. Годишно тържество за подготвителна група

03.06.2019 г. Изпращане на рапорти

06.06.-07.06.2019 г. Родителска среща

22.09.2018 г. Ден на Съединението на България

24.09.2018 г. Неучебен ден

25.09.-06.10.2018 г. Входящи тестове за ПГ-10. клас

18.10.-22.10.2018 г. Родителски срещи за ПГ-10. клас

31.10.2018 г. Halloween - ден без униформи

01.11.2018 г. Ден на Народните будители (неучебен ден)

01.11.-04.11.2018 г. Есенна ваканция

05.11.-09.11.2018 г. Дни на отворените врати

10.12.-18.01.2019 г. Класни работи и срочни тестове за 5.-10. клас

15.12.2018 г. Коледен базар и концерт

22.12.2018-02.01.2019 г. Коледна ваканция

03.01.-04.01.2019 г. Проектно обучение

09.01.-22.01.2019 г. Срочни тестове за ПГ-4. клас

14.01.-18.01.2019 г. Пробни изпити за 4. и 7. клас

14.01.-25.01.2019 г. Пробни изпити за 10. клас

26.01.-27.01.2019 г. World Scholar's Cup

31.01.-01.02.2019 г. Родителски срещи за 4, 7 и 10 клас

04.02.-08.02.2019 г. Ски училище

04.02.2019 г. Проектно обучение за децата, които не са записани на ски училище (присъствени дни)

05.02.2019 г. Зимна ваканция

06.02.2019 г. Начало на втори учебен срок

06.02.-08.02.2019 г. Проектно обучение за децата, които не са записани на ски училище (присъствени дни)

19.02.-21.02.2019 г. Родителски срещи за ПГ, 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 клас

03.03.2019 г. Ден на Освобождението на България

04.03.2019 г. Неучебен ден

28.03.2019 г. Пролетно тържество

29.03.2019 г. Празник на буквите

30.03.-07.04.2019 г. Пролетна ваканция

08.04.-12.04.2019 г. Дни на отворените врати

08.04.2019 г. Родителски срещи за 4, 7 и 10 клас

15.04.-18.04.2019 г. Изпити Cambridge International Checkpoint - 4 и 7 клас

19.04.2019 г. Патронен празник

26.04.-29.04.2019 г. Великденски празници

29.04.-31.05.2019 г. Изпити Cambridge IGCSE - 10 клас

01.05.2019 г.Ден на труда, неучебен ден

02.05.-17.05.2019 г. Срочни тестове за ПГ-4 клас

02.05.-21.05.2019 г. Класни работи и срочни тестове за 5-10 клас

06.05.2019 Ден на Храбростта и българската армия, неучебен ден

09.05.2019 Национално Външно Оценяване по Български език - 4 клас

10.05.2019 Национално Външно Оценяване по Математика - 4 клас

14.05.2019 Национално Външно Оценяване по Човекът и природата - 4 клас

16.05.2019 Национално Външно Оценяване по Човекът и обществото - 4 клас

21.05.2019 Неучебен ден

23.05.2019 Спортен празник, неучебен ден

24.05.2019 Ден на Славянската писменост и култура, неучебен ден

28.05.-29.05.2019 Родителски срещи за ПГ-3 класове

31.05.2019 Церемония за завършване ПГ-4 клас

31.05.2019 Годишно училищно тържество ПГ-10 клас

10.06.-11.06.2019Родителски срещи за 5, 6, 8 и 9 клас

14.06.2019 Церемония за завършване 5-6 клас

17.06.2019 Национално Външно Оценяване по Български език - 7 клас

19.06.2019 Национално Външно Оценяване по Математика - 7 клас

28.06.2019 Церемония за завършване 7-10 клас

error: Content is protected !!