ДЕТСКА ГРАДИНА

Възпитанието и обучението се осъществяват чрез общуване в условия на чуждоезикова среда

Децата имат обучаващи ситуации по следните образователни направления: Английски език, Български език, Математика, Околен свят, Изкуство, Физическа култура, Музика, Конструиране и технологии и други.

Работи се по образователните системи „Аз съм в детската градина”, Jolly Phonics и Oxford English for Cambridge Primary.

Поставят се основите за изграждане на любов към книгите и навици за четене.

Работи се за постигане от всички деца на високо ниво на Английски език, Български език, Математика, Науки, Фина моторика, което да им позволява да преминат в по-горен етап на обучение в St. George School & Preschool или друго училище в България или чужбина.

По избор, в рамките на учебния ден и срещу допълнително заплащане, децата могат да се занимават с йога, карате, плуване, гимнастика, танци, чужди езици и други.

error: Content is protected !!