ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – IV КЛАС

Част от предметите се изучават на английски език

Програмата включва съответното за възрастта съдържание на учебните предмети съгласно Държавните Образователни Стандарти на Министерство на Образованието и Науката за Република България и Cambridge Primary School за начално образование.

Фокус в преподаването и ученето е до края на IV клас всички ученици да ползват свободно Английски език, да притежават развити умения в областта на Математиката, Науките и Българския език.

Специално внимание се обръща на учебната програма по Математика, така че всички ученици да постигнат стабилно и дългосрочно усвояване на материала и да реализират в максимална степен собствения си потенциал в областта.

Работи се за изграждане на умения за управление на времето, самостоятелно учене и подготовка за явяване на изпити и състезания, търсене и анализиране на информация, затвърждаване на навици за четене.

От началото на учебната 2017/2018 година, учениците от III и IV клас, които са постигнали необходимото ниво на владеене на английски език, могат да изберат да изучават Френски или Руски език в рамките на учебната програма.

Обучението в IV клас е посветено на подготовката за постигането на високи резултати на изпитите за Национално външно оценяване, Cambridge Primary Checкpoint, както и на подготовката за кандидатстване за прогимназиален етап.

След края на задължителната учебна програма, по избор и срещу допълнително заплащане, учениците имат възможност да се занимават с изящни и сценични изкуства, чужди езици, спорт, технологии, клубове по интереси, самоподготовка.

error: Content is protected !!