ТИПИЧЕН ДЕН

Детска градина „Свети Георги” работи целогодишно!
Родителите могат да избират при първоначалния прием посещение на пълен ден или на половин ден.
Посещение на пълен ден е във времето 07:30 – 18:30 ч.
Посещение на половин ден е във времето 07:30 – 13:00 ч.

Дневният режим на децата в детската градина е съобразен с потребностите на възрастта 2–6 години, касаещи активните занимания, храненето и почивката.Пълният ден (07:30 – 18:30) включва:
 • сутрешна закуска
 • сутрешни занимания
 • сутрешна лека закуска (10:00 ч.)
 • игри на открито в зависимост от времето
 • обяд
 • следобеден сън
 • следобедни занимания
 • следобедна закуска
 • игри на открито в зависимост от времето
Тръгване на микробусите 17:15 – 17:30.
Половин ден (07:30 – 13:00) включва:
 • сутрешна закуска
 • сутрешни занимания
 • сутрешна лека закуска (10:00 ч.)
 • игри на открито в зависимост от времето
 • обяд

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

8:15 - 17:30 ч. – обучението на учениците от подготвителна група е целодневно;

8:15 - 15:30 ч. – задължителни учебни занятия;

15:30 - 17:30 ч. – занимания по групи, по желание възможност за допълнителни занимания по изкуства, чужди езици, самоподготовка и спорт, избрани преди началото на всеки учебен срок.

ПЪРВИ – ДЕВЕТИ КЛАС

8:15 - 15:30 / 16:20 ч. – задължителни учебни занятия;

15:30 - 17:30 ч. – занимания по желание по изкуства, чужди езици, самоподготовка и спорт, избрани преди началото на всеки учебен срок.

 
error: Content is protected !!