ОХРАНА

Достъпът, присъствието и сигурността на децата се контролира чрез съвременна система за контрол на достъп, видео наблюдение и денонощна охрана. Учениците имат индивидуални гривни с чип, чрез които се регулира достъпа до класни стаи и специализирани кабинети, индивидуални шкафчета, столова и книжарница.
Вземането на ученик от лица, различни от родителите, става единствено след писменото им съгласие, в което са посочени лични данни на упълномощените лица.
error: Content is protected !!