АКРЕДИТАЦИЯ

ЧДГ “Свети Георги” (предишно наименование “Чуден свят”) е лицензирана частна целодневна детска градина, утвърдена със заповед на Министъра на образованието № РД14-21/01.03.1996 г.;
ЧСУ “Свети Георги” е лицензирано частно средно училище (Подготвителен – XII клас), утвърдено със заповед на Министъра на образованието № РД14-99/18.06.2004 г. ;
ЧСУ “Свети Георги” e регистрирано като International school (международно училище) към Standards and Testing Agency на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия с № (ISN) 1440085 и член на Съвета на Британските Международни Училища - COBIS;
ЧСУ “Свети Георги” е акредитиран образователен център към EDEXCEL с номер 97020 за провеждане на обучения и изпити съгласно международните британски стандарти за придобиване на квалификации International GCSE и GCE Advanced Level;
ЧСУ “Свети Георги” е акредитирано като Cambridge Primary School и Cambridge International School с номер BG032, за провеждане на обучения и изпити съгласно международните британски стандарти за придобиване на квалификации International GCSE и GCE Advanced Level.
error: Content is protected !!