Роботика за деца

Представяне: Роботилница е обучителна концепция, работеща с Education платформите на LEGO: WEDO и Mindstorms. В рамките на занятията децата конструират предвидените в занятието роботи и след това правят компютърни програми за тях.
Цели на обучението: Целта е с интересни занимания да се развиват качества като аналитичност, критично мислене, креативност, както и умения за работа в екип.
120минути

Продължителност

Тони Атанасов

Ръководител

“Роботилница“


error: Content is protected !!