Плуване

Представяне: Плуването е един от спортовете, които развиват цялото тяло и са полезни за поддържането на здравословен начин на живот. По време на плуване всеки един мускул в тялото се натоварва активно, вследствие на което мускулите не само стават по-силни, но и по-гъвкави. Плуването е аеробичен спорт и помага сърцето да работи по-добре. Плуването е отличен начин за почивка и подобряване на мозъчната дейност.
Цели на обучението: Общо физическо укрепване, развиване на здраво и хармонично тяло, запознаване с различни техники, овладяване на стилове на плуване.

*120 минути (с предвидено преобличане преди и след тренировката, изсушаване и т н.)
*120минути

Продължителност

Tреньор по плуване

Ръководител

St. George International School and Preschool


error: Content is protected !!