Фехтовка

Представяне: Фехтовката е тренировка за цялото тяло. Фехтовката предлага уникална комбинация от физическа, интелектуална и емоционална стимулация. За разлика от много други спортове, фехтовката развива качества като чест, галантност и благородство. Фехтовката развива координация, концентрация, издръжливост, поддържа и развива сърдечносъдовата система.
Цели на обучението: Развиване на физически качества; разучаване на боевата стойка, придвижване, усвояване на техники за атака и защита; приучаване към работа в екип, възпитаване в толерантност, солидарност и спортсменски дух.
45минути

Продължителност

Иван Николов

Ръководител

клуб по фехтовка към Национална спортна академия


error: Content is protected !!