ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ

След приключване на учебните занятия от 15:40 до 17:30 ч., учениците имат възможност да посещават по избор и срещу допълнително заплащане различни занятия.

Веднъж заявени, допълнителните дейности и спорт могат да бъдат променени през следващия учебен срок.
За учебната 2018-2019 година предлаганите допълнителни занимания в тази област са:
 • Photoshop
  Date
  January 3, 2017
  роботика „Роботилница“ Продължителност: 90 минути, веднъж седмично Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool Ръководител: Магдалена Атанасова, Тони Атанасов Роботилница е обучителна концепция, работеща с Education платформите на LEGO: WEDO и Mindstorms. В рамките на занятията децата конструират предвидените в занятието роботи и след това правят компютърни програми за тях. Целта е с интересни занимания да се развиват качества като аналитичност, критично мислене, креативност, както и умения за работа в екип.
 • arch
  Date
  January 3, 2017
  архитектурна работилница „Детска архитектурна работилница“ Продължителност: 90 минути, веднъж седмично Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool Ръководител: Магдалина Ръжева Архитектурната работилница е мястото за всички деца, които обичат да изследват и творят, да бъдат провокирани с разнообразни предизвикателства за ума. По време на заниманията децата строят с глина, дърво, кутии, създават примерни структури от разнообразни материали, забавляват се. Работилницата развива способностите за работа в екип, за целенасочено наблюдение, за набелязване на проблемите и търсене на творчески решения. Целта на заниманията не е подготовка на бъдещи архитекти, а предоставяне възможност на децата да работят за развиване на въображение, вкус и критична оценка.
error: Content is protected !!