УЧИЛИЩНА БАЗА

От началото на 2016 година училището разполага с нова база в центъра на София.

Комплексът е с разгъната застроена площ от 24 385 кв.м. При проектирането са спазени всички изисквания съгласно действащите норми в Република България и Европейския Съюз, както и специфичните такива за училища, предлагащи всички курсове и квалификации за теоретична и практическа подготовка съгласно стандартите Cambridge International Examinations.

Осигурени са инфраструктура и оборудване, отговарящи на съвременните изисквания за ефективен учебен процес, изкуства и спорт за деца и ученици от 2 до 19 годишна възраст.

Достъпът, присъствието и сигурността на децата се контролира чрез съвременна система за контрол на достъп и видео наблюдение. Предвидени са всички системи и инсталации, необходими за модерно училище, включително интерактивна система за обучение, BMS система, часовникова система, озвучаване, иновативна система за отопление и вентилация и други. Използвани се материали и технологии, гарантиращи сигурност, комфорт и безкомпромисна хигиена. Осигурена е питейна вода от два източника - минерална вода и филтрираща система за вода от водопроводната инсталация.

Разработена и внедрена е специализирана геотермална система, която осигурява висока енергийна независимост с грижа за околната среда, както и изключителна среда на обитаване. Чрез осигуряването на постоянен пресен въздух, респективно изхвърлянето на замърсения от обитаeмите помещения, системата осигурява ниски нива на запрашеност, минимални рискове от респираторни заболявания и дава възможност учениците и децата да са винаги свежи и концентрирани по време на учебния процес и спортни занятия.

Изпълнението и поддръжката се осигуряват от екипа на Ре Енерджи.

УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА

 • Класни стаи - 87, с площ от 40 до 94 кв.м, в това число специализирани кабинети и лаборатории по природни науки, хуманитарни науки, английски език, български език, чужди езици, математика, информационни технологии, изобразителни и изящни изкуства, музика и сценични изкуства, дизайн и технологии, журналистика и други;
 • Библиотеки с площ от 370 кв. м и 82 кв. м, отделно за училището и детската градина;
 • Стаи за учители;
 • Зони за почивка, съобразени с възрастта;
 • Книжарница и магазин за униформи;
 • Медицински кабинети - отделно за училището и детската градина, психолог и логопед;
 • Закрит център за игра в детската градина;
 • Централно фоайе с площ 400 кв. м;
 • Многофункционална зала за сценични изкуства и прожекции с 330 седящи места, бекстейдж, гримьорни, съблекални и други;
 • Зона за събития с площ 827 кв.м;
 • Помещения за хранене - отделно за училището и детската градина;
 • Собствена кухня;
 • Помещения с индивидуални шкафчета за всяко дете и учител.

СПОРТЕН КОМПЛЕКС

 • Басейн за ученици с размери 25 х 12,50 м;
 • Басейн за децата от детската градина с размери 6,60 x 5,50 м;
 • Физкултурен салон за училището с площ 1025 кв.м, с подвижни трибуни със сгъваеми седалки, оборудван за различни спортни игри — игрище за баскетбол, игрище за хандбал, игрище за волейбол, 5 игрища за бадминтон, както и свободни площи за тренировки и др.;
 • Втори физкултурен салон за училището с площ 500 кв.м;
 • Два физкултурни салона за детската градина , всеки с площ 97 кв.м;
 • Писта за бягане;
 • Зали за танци, гимнастика, тенис на маса, бойни спортове;
 • Фитнес на две нива;
 • Игрища за скуош;
 • Съблекални;
 • Открити спортни игрища;
 • Зони за игра на открито за различните възрастови групи;

Училищният корпус, детската градина и спортният сектор имат непосредствена връзка помежду си и същевременно функционират независимо, всеки от тях със самостоятелен вход.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът е на обща стойност от 34 814 148 лв.

Собствените вложения на инвеститора са в размер на 17 211 678 лв. Останалите 17 602 470 лв. са предоставени под формата на заем по инициативата JESSICA.

От тях 8 801 235 лв. (50%) са средства, предоставени от Фонд за устойчиво градско развитие на София - ФУГРС ЕАД и 8 801 235 лв. (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", както следва:

 • финансиране от Европейски фонд за регионално развитие – 7 481 049.75 лв.;
 • финансиране от националния бюджет на Република България – 1 320 185.25 лв.

error: Content is protected !!