ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА

„Скъпи посетители, бих искал да ви приветствам с “добре дошли” на страницата на нашето училище, където, докато разглеждате, съм сигурен, че ще видите, щастливи и уверени ученици и учители, които се радват да са част от St. George International School & Preschool.

Живеем във време на непрестанно развиваща се глобална общност. Нашето училище понастоящем е домакин на учители, ученици и семейства от над 23 различни националности, които допринасят със своя богат опит и култура, обогатяват нашата общност и ни помагат да предоставяме на нашите ученици възможности да придобият умения и знания и да бъдат успешни, където и да ги отведе техния кариерен избор.

В St. George International School & Preschool предлагаме хибридна учебна програма, която в края на средното образование предоставя на нашите ученици български дипломи, а също и признатите по цял свят международни квалификации на Кеймбридж IGCSE & A-Level след завършване на гимназиалния етап..

Ядрото от учебни предмети включва английски език като първи език, английска литература, български език и литература, математика, биология, химия, физика, обществени науки и чужди езици и предоставя на нашите ученици възможно най-много "отворени врати" към бъдещето. Нашето начално училище изгражда ключови умения като четене, писане и аритметика, а също и възпитава любов към четенето и ученето, подготвяйки учениците за следващия етап от обучението им.

Висококачественото образованието започва с висококачествена учебна среда. Нашите модерни съоръжения са с най-висок световен стандарт. Всяка класна стая е оборудвана с интерактивна бяла дъска, учениците имат достъп до ИКТ, нашите научни лаборатории осигуряват средства на учениците да правят наука вместо просто да учат за нея, а отскоро врати отвори и нашият нов спортен център, със зали за различни спортни дейности, басейни, писта за лека атлетика и мултифункционална спортна зала, където учениците да развиват своето тяло и ум. Завършихме и изграждането на училищната библиотека и кинотеатър и с нетърпение очаквам те да се превърнат в неизменна част от ежедневието на учениците.

Често забравяме, че учениците не са единствените, които се учат в училище. Ученето през целия живот е ключов аспект не само за тях, но и за нашите учители. Нашият персонал се състои от квалифицирани български и международни учители. Провеждаме регулярен мониторинг, учителите са подкрепяни и обучавани и се инвестира в тяхното професионално равитие. Учителите преминават през цялостна програма за обучение, с цел изграждане на основни компетенции и споделяне на различни умения и опит. Това е от полза както за учителите, така и за учениците.

Обучението не бива да спира в края на учебния ден. Партньорството между училището и родителите е от жизненоважно значение за осигуряване на бърз напредък на нашите ученици. През следващата година ще разширим ролята на клубовете по интереси и допълнителните дейности, като освен занимания по традиционните спортове, ще включим различни извънкласни дейности, за да открием скритите таланти на учениците, да им дадем възможност да освободят своята енергия, да използват творческите си заложби и да допринесат за цялостното им личностно развитие.

За нас St. George International School & Preschool не е само сграда, а споделено пространство на споделени идеи и споделена кауза, в което ученици, учители и родители искат да бъдат. С нетърпение очаквам да Ви посрещна в училище!”

error: Content is protected !!