ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА

„За мен е огромна чест и радост да съм част от семейството на St. George International School & Preschool в такъв вълнуващ етап от неговото развитие.

При първото си посещение в училището през пролетта на 2016 г., имах възможността да се присъединя към редица занимания на учениците, както и персонално да се запозная с някои от тях. Първото нещо, което силно ме впечатли, бе тяхната непринуденост, откритост и умения за общуване. Атмосферата в училище и огромният ентусиазъм, с който подготвяха годишните си тържества, оставиха в мен усещане за дълбока сплотеност и привързаност между деца и учители.

Това, безспорно е прекрасна основа не само за постигане на високи академични резултати, но и за развитие на всеки ученик, учител и училището като цяло.

Вярвам, че обучението не се изчерпва само с формалното образование.

St. George International School & Preschool осигурява на учениците си висококачествено обучение в рамките на учебните часове, което не само ги насърчава да усвояват предвидения материал по предмета, но и им помага да откриват и развиват любов към ученето – заради самото знание. Тази философия е същината на една от основните ценности на нашия преподавателски екип, за който осигуряваме продължаващо обучение – вътрешно и външно – чрез курсове за повишаване на квалификацията на преподавателите към Cambridge International Education’s CPD courses, чрез участия в курсове, семинари, конференции и други.

Основен фокус в работата ми през следващите няколко години е да концентрирам усилията на екипа върху планиране, прилагане и преподаване на солидна основа от знания и умения по ключови предмети като английски език, български език, математика, природни и хуманитарни науки, технологии, изкуства и чужди езици, което неизменно ще открие широк спектър от възможности за нашите ученици.

Въвеждаме стриктни стандарти за планиране, провеждане и контрол на учебните часове, с което да гарантираме, че уроците са съобразени и адаптирани за ученици с различни възможности и включват богата палитра от дейности, които имат за цел да мотивират и вдъхновяват. Това разбиране е и основен ръководен принцип при управлението на училището.

От м. септември 2016 г. започнахме работа с Центъра за оценка и мониторинг към Университета Дърам (Centre for Evaluation and Monitoring, Durham University) чрез интегрирането на специализирана програма за диагностика. Този метод е акредитиран от Министерство на образованието на Великобритания и към момента успешно се прилага в 48 различни държави. Целта е да се осигури цялостна оценка на нивото на всички наши ученици. Това очертава широкообхватен профил на всеки учащ, с изчерпателна информация, полезна за преподавателския екип, като дава възможност на учителите да прилагат холистичен подход към ученето, да идентифицират както силните страни на всеки ученик, така и нужната за него подкрепа, а за родителите е надеждно средство за мониторинг на напредъка на детето в училище. Наред с осигуряването на академична програма на световно ниво, St. George International School & Preschool разпознава нуждата от силна педагогическа подкрепа, която да подпомага нашите възпитаници да се чувстват сигурни и щастливи, да следи за поддържането на високи стандарти за поведение, както и да гарантираме, че учениците не се претоварват излишно и имат въможност да изживеят пълноценно детството си.

Убеден съм, че обучението не е просто научаване на факти и данни и вземане на изпити, а цялостен процес на изграждане на умения и компетенции в учениците, които да им дадат възможност да се научат да носят отговорност, да работят в екипи, да развият уменията си за ръководене и планиране и да се адаптират и напредват както тук в България, така и навсякъде другаде в глобалната общност.

В предстоящите години планираме да предложим курсове за международната квалификация A- level (International A-Level courses). Целта е да създадем ефективна широкообхватна система за кариерно ориентиране и консултация за избор на университет, за да подкрепим учениците по пътя към желаното професионално поприще. Моето най-искрено желание е да видя как, завършвайки училище, нашите възпитаници биват приети в избраните от тях елитни университети, което, на свой ред, ще утвърди St. George International School & Preschool като академична институция, даваща възможност на учениците да постигнат мечтите си.”

error: Content is protected !!

....................................