ДИПЛОМИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

 1. Съгласно Държавните образователни стандарти на Министерство на образованието и науката за Република България:
 • Удостоверение за задължително предучилищно образование;
 • Удостоверение за завършен клас (от първи до трети клас);
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование след IV клас (10/11-годишна възраст);
 • Свидетелство за основно образование – след VII клас (13/14-годишна възраст);
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование – след X клас (16/17-годишна възраст);
 • Удостоверение за завършен гимназиален етап на средно образование – без положени задължителни държавни зрелостни изпити – след XII клас (18/19-годишна възраст);
 • Диплома за средно образование след положени задължителни държавни зрелостни изпити  – след XII клас (18/19-годишна възраст).

 

 1. Съгласно Cambridge International School и Cambridge Primary School:
 • Cambridge Primary Statement of Achievement – след  10/11-годишна възраст;
 • Cambridge Secondary Statement of Achievement – след 13/14-годишна възраст;
 • International General Certificate of Secondary Education – след 16-годишна възраст при успешно издържани изпити за квалификация IGCSE;
 • International Advanced Level Certificate – след 18/19-годишна възраст.

 

error: Content is protected !!