ИЗПИТИ И ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Съгласно Държавните образователни стандарти на Министерство на образованието и науката за Република България:

  1. Начален етап на основната образователна степен – IV клас (10/11-годишна възраст): 

Национално външно оценяване по учебните предмети: Български език и литература, Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото;

  1. Прогимназиален етап на основната образователна степен – VII клас (13/14-годишна възраст):

Национално външно оценяване по учебните предмети: Български език и литература и Математика. Извън посочените изпити, всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по чужд език.

  1. Първи гимназиален етап на средната образователна степен – X клас (16/17-годишна възраст):

Национално външно оценяване по учебните предмети: Български език и литература, Математика, Природни науки – Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Обществени науки – История и цивилизации, География и икономика и Философия. Изпитите се провеждат под формата на тест. Извън посочените изпити, всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по чужд език.

  1. Втори гимназиален етап XI-XII клас (18/19-годишна възраст):

Държавни зрелостни изпити (матури) по Български език и литература и по друг предмет, който се определя по избор на ученика от учебните предмети: Чужд език, Математика, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизация, География и икономика и предметния цикъл Философия, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

Съгласно Cambridge International School и Cambridge Primary School:

  1. Cambridge Primary Checkpoint след 10/11-годишна възраст – изпити по учебните предмети: Английски език, Математика, Науки;
  2. Cambridge Secondary Checkpoint след 13/14-годишна възраст – изпити по учебните предмети: Английски език, Математика, Науки;
  3. Cambridge IGCSE след 16-годишна възраст – изпити за квалификация Cambridge IGCSE, по минимум пет от изучаваните предмети;
  4. Cambridge International Advanced Level след 18/19-годишна възраст – изпити за квалификация Cambridge International Advanced Level, по минимум четири от изучаваните предмети.
error: Content is protected !!