ЧСУ „Свети Георги“

Продължителност: 30 минути, 2 пъти седмично

Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Ръководител: Виктория Николова и Невена Петрова

Българската народна музика и песен живее в съзнанието на хиляди хора. През всичките години на съществуване, народната песен и музика са държали високо българския дух. Разнообразието по отношение на ладовете, метроритъма, интонирането, инструментариума, народните танци и начина на изпълнение, прави българската музика уникална и интересна в цял свят. В процеса на преживяването и усвояването на песента, се възпитава вниманието на децата – то става по-стабилно, по-концентрирано, укрепва се волята. Вокалното възпитание играе важна роля в развитието на говора при децата и им дава самочувствие да изявяват и отстояват себе си. Не на последно място в процеса на усвояване на народната песен се създават предпоставки за изграждане на по-добро национално самочувствие.

error: Content is protected !!