ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Учебна година 2018-2019

13.05.-17.05.2019 г. Родителска среща

23.05.2019 г. Спортен празник

24.05.2019 г Ден на Славянската писменост и култура

27.05.2019 г. Годишно тържество за детската градина

28.05.2019 г. Годишно тържество за подготвителна група

03.06.2019 г. Изпращане на рапорти

06.06.-07.06.2019 г. Родителска среща

09.05.2019 Национално Външно Оценяване по Български език - 4 клас

10.05.2019 Национално Външно Оценяване по Математика - 4 клас

14.05.2019 Национално Външно Оценяване по Човекът и природата - 4 клас

16.05.2019 Национално Външно Оценяване по Човекът и обществото - 4 клас

21.05.2019 Неучебен ден

23.05.2019 Спортен празник, неучебен ден

24.05.2019 Ден на Славянската писменост и култура, неучебен ден

28.05.-29.05.2019 Родителски срещи за ПГ-3 класове

31.05.2019 Церемония за завършване ПГ-4 клас

31.05.2019 Годишно училищно тържество ПГ-10 клас

10.06.-11.06.2019Родителски срещи за 5, 6, 8 и 9 клас

14.06.2019 Церемония за завършване 5-6 клас

17.06.2019 Национално Външно Оценяване по Български език - 7 клас

19.06.2019 Национално Външно Оценяване по Математика - 7 клас

28.06.2019 Церемония за завършване 7-10 клас

error: Content is protected !!