ОБРЪЩЕНИЕ НА ОСНОВАТЕЛЯ

„В училище се учим да пишем, четем и смятаме. В училище се учим и на важните ценности - да бъдем приятели, да си помагаме един на друг, да пазим природата, да казваме истината, да се уважаваме, да бъдем отговорни!

Вярвам, че с всеотдайността и вродената си любознателност, нашите ученици ни карат да даваме най-доброто от себе си.

Вярвам и подкрепям утвърждаването на демократична култура в образованието, ръководена от уникалността на всеки индивид и сътрудничеството между хората. Училището предоставя възможности и насърчава ученика да избира сам своите занимания и търсения, съобразно индивидуалните си характеристики, таланти и цели, ръководейки по този начин своето развитие.

Вярвам, че с подходяща нагласа, всеки житейски опит може да се превърне в обучително преживяване, водещо до изкачване на още едно стъпало към личното ни израстване.

С грижа, любов и споделени знания, учителите на St. George International School & Preschool са пример и вдъхновяващ стимул за всички нас."

error: Content is protected !!