НАШИТЕ УЧИТЕЛИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИTE В St. George International School & Preschool

Учителите на St. George International School & Preschool са професионалисти, отдадени на работата си. Те обичат децата и непрекъснато се обучават и усъвършенстват, за да дадат на учениците си най-добрата грижа и образование. Екипът на училището се състои от граждани на България, Великобритания, Канада, САЩ, ЮАР, Австралия, Латвия, Испания и други.

В St. George Intеrnational School & Preschool споделяме разбирането, че емоционалната и педагогическата подкрепа са не по-малко важни от академичната. Те са необходимо условие, за да израстнат децата здрави, уверени и да успеят да реализират индивидуалните си възможности.

В St. George Intеrnational School & Preschool дисциплината и възпитанието се постигат с разбиране, търпение и любов. Чрез методи, основани на уважението и взаимното зачитане, а не на страха, напомняме на учениците кое поведение е приемливо. Помагаме им да посрещат проблемните ситуации, като разговаряме с тях, търсим гледната им точка и намираме начин за правилно въздействие. Учим децата как да изразяват и споделят чувствата си, да бъдат съпричастни и да проявяват разбиране към себе си и останалите. Имаме изградена ясна система за мониторинг и контрол на поведението и дисциплината на учениците, която ни предоставя възможност да предприемаме адекватни и навременни мерки.

error: Content is protected !!