НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

ДЕЦАТА, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В St. George International School & Preschool

Съдържанието и организацията на обучението в St. George Intеrnational School & Preschool дава възможност на учениците да продължат образованието си в български и международни училища (International Schools) на всеки етап от обучението си. Учениците, които се обучават са:

  • деца на български семейства, които оценяват предимствата на обучението по българските и международните образователни стандарти;
  • деца на билингвални семейства;
  • деца на чужденци, които временно или трайно са се установили в България.
error: Content is protected !!