ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ

Всички ученици, които през следващата учебна година ще бъдат в подготвителна група или първи, пети или осми клас е необходимо да се явят на приемни изпити.

Съобразно класа, за който кандидатстват, учениците полагат следните изпити:

 • За Подготвителна група и Първи клас: тест за училищна готовност, комбиниран тест на английски език;
 • За Пети и Осми клас: тест по български език и литература, есе, комбиниран тест по науки и комбиниран тест на английски език;

Всеки изпитен ден е с продължителност от 08:00 до 15:30 ч. Осигурени са закуска, малка закуска в 10:00 ч и обяд. За времето на престой в училище е необходимо кандидат-ученикът да носи вътрешни обувки.

Условия за допускане до изпит:

 • Подадено и одобрено Заявление за кандидатстване в срок до 10 дни преди желаната дата за явяване на приемни изпити;
 • Заплатена такса обследване.
* Учениците, които през текущата учебна година са записани в ЧСУ „Свети Георги“ не заплащат Такса обследване.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС

1. Дати за провеждане на I сесия:

 • 18.12.2018 г. /вторник/
 • 19.12.2018 г. /сряда/
 • 08.01.2019 г. /вторник/
 • 09.01.2019 г. /сряда/

Резултати

В 10-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават резултатите по имейл. Предлагаме възможност за запознаване с резултатите от изпитите и обсъждането им на място в училище с предварително записване на следните дати:

 • 14.01.2019 г. /понеделник/ от 09:00 до 11:00 ч. за явилите се на приемни изпити през месец декември;
 • 21.01.2019 г. /понеделник/ от 09:00 до 11:00 ч. за явилите се на приемни изпити през месец януари.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на индивидуална среща с ръководството на училището в периода от 21.01.2019 г. - 01.02.2019 г.

Записване

Становища за прием ще бъдат изпратени в периода 06.02.2019 г. – 08.02.2019 г. Записването следва да стане в 3-дневен срок от получаването на потвърждение за прием чрез попълване на Заявление за постъпване.

2. Дати за провеждане на II сесия:

 • 12.02.2019 г. /вторник/
 • 13.02.2019 г. /сряда/
 • 14.02.2019 г. /четвъртък/
 • 19.02.2019 г. /вторник/
 • 20.02.2019 г. /сряда/
 • 21.02.2019 г. /четвъртък/

Резултати

В 10-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават резултатите по имейл. Предлагаме възможност за запознаване с резултатите от изпитите и обсъждането им на място в училище с предварително записване на следните дати:

 • 25.02.2019 г. /понеделник/ от 09:00 до 11:00 ч. за явилите се на приемни изпити на 12, 13 или 14 февруари.
 • 01.03.2019 г. /понеделник/ от 09:00 до 11:00 ч. за явилите се на приемни изпити на 19, 20 или 21 февруари.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на индивидуална среща с ръководството на училището в периода от 07.03.2019 г. - 29.03.2019 г.

Записване

Становища за прием ще бъдат изпратени в периода 01.04.2019 г. - 03.04.2019 г. Записването следва да стане в 3-дневен срок от получаването на потвърждение за прием чрез попълване на Заявление за постъпване.

3. Дата за провеждане на III сесия:

 • 19.03.2019 г. /вторник/

Резултати

В 10-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават резултатите по имейл. Предлагаме възможност за запознаване с резултатите от изпитите и обсъждането им на място в училище с предварително записване на следнaтa датa:

 • 04.04.2019 г. /четвъртък/ от 09:00 до 11:30 ч.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на индивидуална среща с ръководството на училището в периода от 08.04.2019 г. - 10.04.2019 г.

Записване

Становища за прием ще бъдат изпратени на 11.04.2019 г. Записването следва да стане в 3-дневен срок от получаването на потвърждение за прием чрез попълване на Заявление за постъпване.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЕТИ И ОСМИ КЛАС

1. Дати за провеждане на изпити за кандидат-ученици от други училища:

 • 13.02.2019 г. /сряда/
 • 20.03.2019 г. /сряда/

Резултати

В 10-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават резултатите по имейл. Предлагаме възможност за запознаване с резултатите от изпитите и обсъждането им на място в училище с предварително записване на следните дати:

 • 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 09:00 до 11:30 ч. за явилите се на приемни изпити на 13.02.2019 г.
 • 04.04.2019 г. /четвъртък/ от 09:00 до 11:30 ч. за явилите се на приемни изпити на 20.03.2019 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на индивидуална среща с ръководството на училището в периода:

 • 05.03.2019 г. - 07.03.2019 г. за явилите се на приемни изпити на 13.02.2019 г.
 • 08.04.2019 г. - 10.04.2019 г. за явилите се на приемни изпити на 20.03.2019 г.

Записване

Становища за прием ще бъдат изпратени на:

 • 08.03.2019 г. за явилите се на приемни изпити на 13.02.2019 г.
 • 11.04.2019 г. за явилите се на приемни изпити на 20.03.2019 г.

Записването следва да стане в 3-дневен срок от получаването на потвърждение за прием чрез попълване на Заявление за постъпване.

2. Дата за провеждане на изпити за ученици от ЧСУ „Свети Георги“:

 • 13.03.2019 г. /сряда/ за настоящи седмокласници;
 • 14.03.2019 г. /четвъртък/ за настоящи четвъртокласници;

Резултати

В 14-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават резултатите по имейл.

Записване

Становища за прием ще бъдат изпратени в периода 17.04.2019 г. – 19.04.2019 г. Записването следва да стане в 3-дневен срок от получаването на потвърждение за прием чрез попълване на Заявление за постъпване.

error: Content is protected !!