ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ

Всички ученици, които през следващата учебна година ще бъдат в подготвителна група или първи, пети или осми клас е необходимо да се явят на приемни изпити.

Съобразно класа, за който кандидатстват, учениците полагат следните изпити:

За Подготвителна група – Първи клас:

  • Тест за училищна готовност, тест на английски език – в училището, съгласно календара за провеждане на приемни изпити;

За Втори клас:

  • Тест по български език и комбиниран тест на английски език;

За Трети – Четвърти клас:

  • Тест по български език и литература, комбиниран тест по науки и комбиниран тест на английски език;

За Пети – Осми клас:

  • Тест по български език и литература, есе, комбиниран тест по науки и комбиниран тест на английски език;

 

Редовна кампания за прием на ученици за учебната 2019-2020 г.:

Точните дати за провеждане на изпитите ще бъдат публикувани през месец ноември 2018 г.

Всеки изпитен ден е с продължителност от 08:00 до 14:30 ч. Осигурени са закуска, малка закуска в 10:00 ч и обяд. За времето на престой в училище е необходимо кандидат-ученикът да носи вътрешни обувки.
 

Условия за допускане до изпит:

  1. Подадено и одобрено Заявление за кандидатстване в срок до 10 дни преди желаната дата за явяване на приемни изпити;
  2. Заплатена такса обследване.

* Учениците, които през текущата учебна година са записани в ЧСУ „Свети Георги“ не заплащат Такса обследване.

 

Резултати:

В 14-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават резултатите по имейл.

error: Content is protected !!