ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ

Всички ученици, които през следващата учебна година ще бъдат в подготвителна група или първи, пети или осми клас е необходимо да се явят на приемни изпити.

Съобразно класа, за който кандидатстват, учениците полагат следните изпити:

За Подготвителна група и първи клас:

  • Тест за училищна готовност, тест на английски език – в училището, съгласно календара за провеждане на приемни изпити;
  • Психообразователно интервю – по индивидуален график.

За пети и осми клас:

  • Тест по български език и литература, тест по науки и тест на английски език и есе – в училището, съгласно Календара за провеждане на приемни изпити;
  • Психообразователно интервю – по индивидуален график.

 

Дати за провеждане на приемни изпити за учебната 2017-2018 г. за външни ученици:

23 юни 2017 г., петък
27 юни 2017 г., вторник

* Всеки изпитен ден е с продължителност от 08:00 до 14:30 ч. Осигурени са закуска, малка закуска в 10:00 ч и обяд. За времето на престой в училище е необходимо кандидат-ученикът да носи вътрешни обувки.

 

Условия за допускане до изпит:

  1. Подадено и одобрено Заявление за кандидатстване в срок до 10 дни преди желаната дата за явяване на приемни изпити;
  2. Регистрация в Онлайн календар за провеждане на изпити – след получаване на отговор по имейл, че кандидатурата е одобрена, кандидат-учениците получават линк към Онлайн календар за провеждане на изпити, където е необходимо да се регистрират и да заявят място за предпочитаната дата на явяване.
  3. Заплатена такса обследване.

* Учениците, които през текущата учебна година са записани в ЧСУ „Свети Георги“ не заплащат Такса обследване.

 

Резултати:

В 14-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават резултатите по имейл.