ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ

Всички ученици, които през следващата учебна година ще бъдат в подготвителна група или първи, пети или осми клас е необходимо да се явят на приемни изпити.

Съобразно класа, за който кандидатстват, учениците полагат следните изпити:

За Подготвителна група и първи клас:

  • Тест за училищна готовност, комбиниран тест на английски език – на място в училище съгласно календара за провеждане на приемни изпити;
  • Психообразователно интервю – по индивидуален график.

За пети и осми клас:

  • Тест по български език и литература, тест по математика, комбиниран тест по науки и комбиниран тест на английски език – на място в училище съгласно Календара за провеждане на приемни изпити;
  • Психообразователно интервю – по индивидуален график.

 

Дати за провеждане на приемни изпити за учебната 2017-2018 г. за външни ученици през м. Април 2017 г.:

05 април 2017 г., сряда – за Подготвителна група и първи клас
06 април 2017 г., четвъртък – за V и VIII клас
19 април 2017 г., сряда – за V и VIII клас
20 април 2017 г., четвъртък – за Подготвителна група и първи клас
26 април 2017 г., сряда – за V и VIII клас

* Всеки изпитен ден е с продължителност от 08:00 до 16:30 ч. Осигурени са закуска, малка закуска в 10:00 ч и обяд. За времето на престой в училище е необходимо кандидат-ученикът да носи вътрешни обувки.

 

Дата за провеждане на приемни изпити за V и VIII клас на учебната 2017-2018 г. за ученици от ЧСУ „Свети Георги“:

25 март 2017 г., събота – за V и VIII клас
Начален час: 09:00 часа
Край: 14:30 часа

 

Условия за допускане до изпит:

  1. Подадено и одобрено Заявление за кандидатстване в срок до 10 дни преди желаната дата за явяване на приемни изпити;
  2. Регистрация в Онлайн календар за провеждане на изпити – след получаване на отговор по имейл, че кандидатурата е одобрена, кандидат-учениците получават линк към Онлайн календар за провеждане на изпити, където е необходимо да се регистрират и да заявят място за предпочитаната дата на явяване.
  3. Заплатена такса обследване.

* Учениците, които през текущата учебна година са записани в ЧСУ „Свети Георги“ не заплащат Такса обследване.

 

Резултати:

В 14-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават резултатите по имейл.