ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - IV КЛАС

.....................................