арт УЧИЛИЩЕ

„Импресия“

Продължителност: 60 минути, веднъж седмично

Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Ръководител: Ренета Райчева

Екип от квалифицирани преподаватели обучава децата как да рисуват върху текстил, стъкло, керамика и други интересни и забавни методи за декорация на предмети и повърхности. Децата ще се запознаят с основите на изобразителното изкуство, рисуване с маслени, акрилни и акварелни бои, въглени, креда, черни и цветни моливи. Арт заниманията способстват за разширяване на познанията на децата и стимулират креативността им чрез различни и главно приложни техники.

  • Date
    January 3, 2017
    арт УЧИЛИЩЕ „Импресия“ Продължителност: 60 минути, веднъж седмично Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool Ръководител: Ренета Райчева Екип от квалифицирани преподаватели обучава децата как да рисуват върху текстил, стъкло, керамика и други интересни и забавни методи за декорация на предмети и повърхности. Децата ще се запознаят с основите на изобразителното изкуство, рисуване с маслени, акрилни и акварелни бои, въглени, креда, черни и цветни моливи. Арт заниманията способстват за разширяване на познанията на децата и стимулират креативността им чрез различни и главно приложни техники.

.....................................