Арт училище

stgeorge-icon-art

АРТ УЧИЛИЩЕ

Арт училище „Импресия“

Екип от квалифицирани преподаватели обучава децата как да рисуват върху текстил, стъкло, керамика и други интересни и забавни методи за декорация на предмети и повърхности. Децата се запознават с основите на изобразителното изкуство, рисуване с маслени, акрилни и акварелни бои, въглени, креда, черни и цветни моливи. Арт заниманията способстват за разширяване на познанията на децата и стимулират креативността им чрез различни и главно приложни техники.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 60 минути, веднъж седмично

60 минути

Продължителност

error: Content is protected !!

...................................