Арт клуб

stgeorge-icon-art

АРТ КЛУБ

Арт клуб

Екип от квалифицирани преподаватели обучава децата как да рисуват върху текстил, стъкло, керамика и други интересни и забавни методи за декорация на предмети и повърхности. Децата се запознават с основите на изобразителното изкуство, рисуване с маслени, акрилни и акварелни бои, въглени, креда, черни и цветни моливи. Арт заниманията способстват за разширяване на познанията на децата и стимулират креативността им чрез различни и главно приложни техники.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 60 минути, 1 път седмично

60 минути

Продължителност

Кристина Кръстева

Ръководител за 0-IV клас


Ели Герасимова

Ръководител за 0-IV клас


Петя Казакова

Ръководител за 0-IV клас


Снежина Борисова

Ръководител V-X клас


error: Content is protected !!