Архитектурна работилница

stgeorge-icon-architect

АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА

„Детска архитектурна работилница“

Архитектурната работилница е мястото за всички деца, които обичат да изследват и творят, да бъдат провокирани с разнообразни предизвикателства за ума. По време на заниманията децата строят с глина, дърво, кутии, създават примерни структури от разнообразни материали, забавляват се. Работилницата развива способностите за работа в екип, за целенасочено наблюдение, за набелязване на проблемите и търсене на творчески решения. Целта на заниманията не е подготовка на бъдещи архитекти, а предоставяне възможност на децата да работят за развиване на въображение, вкус и критична оценка.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 90 минути, веднъж седмично

90 минути

Продължителност

error: Content is protected !!

...................................