Баскетбол

basketball

БАСКЕТБОЛ

Педагог по физическо възпитание и спорт на „St. George International School & Preschool"

Баскетболът е игра подходяща за деца от ранна детска възраст, като упражненията са съобразени с техните индивидуални възможности и целят изграждане на нови знания и умения. Динамичността на играта ги кара да са концентрирани и да взимат решения според ситуацията на терена. Децата ще се научат на основни технически похвати, ще се забавляват и в същото време ги учи на дисциплина, организираност, сръчност и работа в екип. Упоритостта и постоянството са в основата на постигане на поставените цели.
Място на провеждане: Спортна зала „Триадица“

Продължителност: 45 минути, 2 пъти седмично

45 минути

Продължителност

Татяна Вълчева

Ръководител


error: Content is protected !!

..................................