Вокална техника

stgeorge-icon-sing

ВОКАЛНА ТЕХНИКА

Музикални педагози на „St. George International School & Preschool"

В процеса на преживяването и усвояването на песента, се възпитава вниманието на децата – то става по-стабилно, по-концентрирано, укрепва се волята. Вокалното възпитание играе важна роля в развитието на говора при децата и им дава самочувствие да изявяват и отстояват себе си. В часовете по вокална техника децата не просто учат песни. За да бъде цялостен процеса на развитие, те се запознават с устройството на гласовия апарат и правилното му използване, упражняват диафрагмено дишане, развиват правилна дикция и артикулация чрез упражнения, както и ритмичния и мелодичния си усет, своята артистичност и фантазия и добро сценично поведение.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 30 минути, 2 пъти седмично

30 минути

Продължителност

error: Content is protected !!