Карате

КАРАТЕ

Спортен клуб „Ипон“

Професионалистите от спортен клуб “Ипон” са насочили усилията си за развитието на масовия спорт при децата. Както и останалите японски бойни изкуства, карате изисква здрав дух и има ясни правила на поведение и уважение. Крайното предназначение на карате тренировката не е победата над противника, а развиването на съвършен характер, превъзмогвайки умственото и физическо страдание, спазвайки сурова дисциплина. Освен овладяване на техники и похвати, карате цели да развие качества като сила, бързина, чувство за време и дистанция, ритъм и силен дух. Практикуването на карате води до развиване на характера и потенциала на практикуващия.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 60 минути, 2 пъти седмично

60 минути

Продължителност