Клуб Кино

Film

КЛУБ КИНО

Николай Колев

Николай Колев е съвременен български сценарист, магистър по български език и история. Занятията ще се провеждат изцяло на английски език, като учениците ще придобият нови знания и умения в областта на киното и кино сценария. В края на годината отделните групи ще се представят със заснет от тях късометражен филм.

Целта на програмата е духовно-творческо израстване на учениците и усещане за колективност (защото киното е колективно изкуство). Тук някои деца ще открият в себе си писателя, други режисьора, трети актьора... или просто ще научат нещо ново за света, в който живеят. Или в който искат да живеят.

Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool
Продължителност: 60 минути, веднъж седмично
60минути

Продължителност

error: Content is protected !!

...................................