Музикална теория и солфеж

stgeorge-icon-music-teory

МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ И СОЛФЕЖ

Музикални педагози на „St. George International School & Preschool"

Музикалната теория и солфеж са неразделна част от израстването на всеки музикант. Те спомагат за разбирането на логиката и последователността, която стои зад всяка мелодия и песен и са задължителни при овладяването на всеки музикален инструмент или песен. Част от изучаването на музикална теория са строеж на акордите, интервали, октавови групи, лад, тоналност, ритъм и размери. Част от изучаването на солфежа е слуховото отгатване на интервали, акорди и ладове, тоналности, както и музикални диктовки. Солфежът развива не само музикалния слух, но и правилното интониране при певците. Ако детето Ви има по-високи цели в музиката, тези уроци са задължителни.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 30 минути, 2 пъти седмично

30 минути

Продължителност

error: Content is protected !!