Плуване

stgeorge-icon-swimming

ПЛУВАНЕ

„Star Club Fit&Spa“, Хотел Парк Ин

Плуването е един от спортовете, които развиват цялото тяло и са полезни за поддържането на здравословен начин на живот. По време на плуване, всеки един мускул в тялото се натоварва активно, вследствие на което мускулите не само стават по-силни, но и по-гъвкави. Плуването е аеробен спорт и помага сърцето да работи по-добре. Плуването е отличен начин за почивка и подобряване на мозъчната дейност, спомага за общото физическо укрепване, развиване на здраво и хармонично тяло. Обучението включва запознаване с различни техники, овладяване на стилове на плуване.
Място на провеждане: „Star Club Fit&Spa“, Хотел Парк Ин

Продължителност: 90 минути, 2 или повече пъти седмично

90 минути

Продължителност

error: Content is protected !!