Програмиране

частно училише софия

ПРОГРАМИРАНЕ

„MindHub“

MindHub е програма, подходяща за деца от 6 до 11 годишна възраст. Основната цел е да се развият у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми и фундаментални знания по програмиране, чрез използването на разнообразни игрови методи. Програмата дава възможност на децата да преминат през различни модули в плавен преход от логически задачи и казуси, през фундаменти в програмирането и да достигнат до изучаване на програмен език в края на обучението. Цялостната ни система на обучение е ориентира към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 60 минути, веднъж седмично

60 минути

Продължителност

error: Content is protected !!

...................................