Роботика

РОБОТИКА

Детска школа „Роботика“

Роботилница е обучителна концепция, работеща с Education платформите на LEGO: WEDO и Mindstorms. В рамките на занятията децата конструират предвидените в занятието роботи и след това правят компютърни програми за тях. Целта е с интересни занимания да се развиват качества като аналитичност, критично мислене, креативност, както и умения за работа в екип.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 90 минути, веднъж седмично

90 минути

Продължителност