Фехтовка

stgeorge-icon-fancing

ФЕХТОВКА

Жеко Маринов

Фехтовката е тренировка за цялото тяло. Предлага уникална комбинация от физическа, интелектуална и емоционална стимулация, развива координация, концентрация, издръжливост, поддържа и развива сърдечносъдовата система. За разлика от много други спортове, фехтовката развива качества като чест, галантност и благородство.

Заниманията включват разучаване на боевата стойка, придвижване, усвояване на техники за атака и защита; приучаване към работа в екип, възпитаване в толерантност, солидарност и спортменски дух.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 45 минути, 2 пъти седмично

45 минути

Продължителност

error: Content is protected !!