Футбол

Football new

ФУТБОЛ

Педагог по физическо възпитание и спорт на „St. George International School & Preschool"

Футболът е спорт, при който се изразходва голямо количество енергия и съществено подобрява общото здравословно състояние. Специфичните техники развиват отлична дисциплина и целенасоченост, както и умение за работа в екип, като всеки играч допринася чрез индивидуални усилия за колективната цел. Уменията, които придобиват децата, докато тренират футбол, остават за цял живот. Социалното взаимодействие, поставянето на цели, стремежът към лидерство, поддържане на добра физическа форма и проявяването на отговорност са само едни от качествата, които усвояват ентусиазираните футболисти.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 45 минути, 2 пъти седмично

45 минути

Продължителност

error: Content is protected !!