Художествена гимнастика

stgeorge-icon-gymnastic

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Адриана Нейкова, Майстор на спорта

Художествената гимнастика е уникален спорт, допринасящ за цялостното физическо възпитание и развитие на децата чрез комплекс от общи и специализирани упражнения. Упражненията са съобразени с физиологическите възможности на децата от съответната възраст. Децата развиват и правилно телосложение, стойка, походка, както и музикален слух, чувство за красота и ритъм.
Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Продължителност: 60 минути, 2 пъти седмично

60 минути

Продължителност

error: Content is protected !!